Maj 23rd, 2018035 Grad Novi Pazar bogat je kultno-historijskim spomenicima ali se o njima malo brine, posebno o onima koji su u nadležnosti grada. Najbolji primjer je novpazarska...
Page 2 of 6141234...