Home Vijesti Srednjoškolci učestvuju u kreiranju budžeta grada za narednu godinu

Srednjoškolci učestvuju u kreiranju budžeta grada za narednu godinu

119
0

Gradonačelnik Nihad Biševac i članica Gradskog vijeća zadužena za resor obrazovanja Ulfeta Demčović sastali su se sa direktorima novopazarskih srednjih škola i đačkih parlamenata. Povod su aktivnosti u okviru „Projekta za odgovornu vlast“ Američke agencije za međunarodni razvoj i grada Novog Pazara, kojim učenici sami određuju projektne prioritete u cilju unapređenja uslova rada i boravka u svojim školama.

Učenici istakli da je ovo bila odlična prilika da učenici daju svoj glas, te da se nadaju da će problemi koji se javljaju kroz obrazovanje, biti riješeni kroz realizaciju ovog projekta.

„Naša škola se odlučila za projekat kantine u školskom dvorištu, to podrazumijeva stolove i klupe na kojima će đaci moći da provode vrijeme i taj projekat je dobar jer može da zbliži neke ljude koji se možda inače ne bi upoznali i to ne moraju da koriste samo učenici, to mogu da koriste i osoblje škole, profesori i ostali ljudi naravno.“, istakla Ela Curi, učenica Gimnazije.

„Mi smo se odlučili za opremanje školske biblioteke sa bankom udžebinika. Dakle, to će nam omogućiti bolji rad, to će biti naš kutak gdje ćemo moći da se obrazujemo, da čitamo neke lektire, knjige i tako dalje. Što se tiče banke udženika, obezbijedit će se neke knjige koje će biti dodjeljene učenicima, koji će moći da se dobrovoljno odreknu tih knjiga kada završe školu i doniraju školi i upravi škole te knjige kako bi se dodijelile drugim generacijama.“, kazao Tarik Islamović, učenik Ugostiteljsko-turističke škole.

„Naš projekat je bio da se kupe računari koji su neophodni za kabinet saobraćajnog smjera i dosta učenika se uključilo u taj projekat, čak i oni neaktivni učenici su se uključili u taj rad i mislim da je ovo jedan dobar korak za sve nas jer je ovo grad mladih.“, naglasila Sajma Ibrahimovič, učenica Tehničke škole.

„Naša škola je odabrala prijedlog za nabavku televizora kako bi riješili probleme koje smo imali vezano za nastavu. To će svim učenicima omogućiti da što bolje pripreme svoj rad i profesorima će omogućiti bolji način predavanja.“, kazao Ahmed Kamberović, učenik Škole za dizajn tekstila i kože.

„Mi smo se konkretno odlučili za upovinu inventara koji nam nedostaje kako bi sam boravak učenicima bio ljepši i lakši.“, istakao Adem Tutić, učenik Ekonomsko-trgovinske škole.

Gradonačelnik Novog Pazara naglasio da su svi projekti bili dobri te da je budžetom grada za njih izdvojeno 3 miliona dinara.

„Cilj je bio, pored ovog novca, da mlade uključimo u kreiranju budžeta, da probudimo aktivizam u lokalnoj zajednici jer oni su ti koji nose razvoj našeg grada. Mi smo danas rekli da svaki prijedlog koji imaju u svojoj lokalnoj zajednici, da mogu učestvovati u realizaciji tih projekata zajedno sa gradskom upravom.“, kazao je Biševac

Naglasio da će sredstva za obrazovanje iz budžeta grada biti povećana.

„Kada sam došao na dužnost gradonačelnika, veći broj škola je bio u blokadi, ne bih sada mogao reći tačan broj ali znatan broj škola je deblokiran. Postoji par škola gdje je postoje problemi od ranije i samo u saradnji sa Ministarstvom prosvjete možemo riješiti te probleme.“

Na naše pitanje kako komentariše bezbjednost u gradu jer se jučerašnji vatreni obračun desio u neposrednoj blizini osnovne škole, gradonačelnik je istakao da to nije nimalo prijatno.

„Imamo savjet za bezbijednost, u razgovoru sa predstavnicima Policijske uprave rečeno nam je da su počinioci brzo uhvaćeni, sigurno ćemo raditi na bezbjednosti zajedno. Svi organi, naročito organi koji se tiču bezbjednosti da preduzmu sve kako se ovakve scene ne bi dešavale.“

SANA – Adaleta Sejdović – Hamzić / FOTO – SANA