Home Vijesti Murić o Centru za socijalni rad: Greške su tehničke prirode, sve se...

Murić o Centru za socijalni rad: Greške su tehničke prirode, sve se radilo po zakonu

151
0

Nakon izvještaja Državne revizorske institucije o nezakonitim javnim nabavkama Centra za socijalni rad, u foajeu Kulturnog centra organizirana je press konferencija na kojoj je o toj temi govorio član Gradskog vijeća Fevzija Murić.

Centar za socijalni rad Novi Pazar je vršio isplatu jednokratne novčane pomoći bez donijetog rješenja o ostvarivanju prava, samo na osnovu spiskova dostavljenih od strane Grada Novog Pazara, zaključka Gradskog vijeća Novog Pazara i rješenja Gradonačelnika Novog Pazara, stoji u Izvještaju DRI.

Član gradskog vijeća je istakao da je nedostatak vremena da se uradi 400 rješenja jedina primjedba, te da je to tehnnička stvar alio zakonom ispravna i potpuna

„Mi smo odlukama odredli sredstva koja ćemo da damo, da bismo znali koliko para, oni su nama trebali da dostave spisak koliko ima tih osoba, kada su dostavili, mi smo odredili sredstva, prebacili njima i Centar je odradio. Šta se u ovom izvjeptaju navodi, što Centar nije uradio oko 400 pojedinačnih rješenja nego na jedan spisak sve stavio i onda je taj spisak overio i po tom spisku isplatio. Tamo ima svaka porodica, svaki korisnik je lično potpisao da je primio ta sredstva.“

U izveštaju DRI navodi se da je Centar za socijalni rad zaključio ugovor o postavljanju ograde oko te ustanove vrijedan blizu 1,8 miliona dinara, iako je bio dužan da ponudu odbije kao neprihvatljivu.

Revizor je utvrdio da ponuđač nije ispunjavao uslove propisane tenderskom dokumentacijom u vidu kadrovskih kapaciteta, kao i da Centru nisu dostavljeni dokazi da pravno lice nije kažnjavano, a zakonski zastupnik nije osuđivan.

Taj posao je dodjeljen kompaniji “Prenča”, a na tender se prijavila i firma iz Lazarevca, ali je njihova ponuda odbijena jer je dostavljena 26 minuta nakon isteka roka.

„Ona je odbačena kao neblagovremena, druga prijava je bila jedina i ostala je i posao koji su oni trebali da završe je bio hitne prirode, imala je kompletnu dokumentaciju, imala je potvrde iz pazarskog suda i tužilaštva da vlasnik nije krivično i zakonski odgovarala, tu je falio samo izvještaj iz Višeg suda ili tužilaštva iz Beograda. Ja stojim da su oni to odradili ispravno uz možda taj tehnički problem što taj dokument iz Beograda nisu imali a to će revizor da ocijeni, ako smatra da je loše, on će podnijeti neku prijavu.“

Član gradskog vijeća komentarisao je i kršenja Zakona o javnim nabavkama prilikom nabavke hrane, odnosno mesa, mesnih proizvoda i ribe.

„Vi znate da se na ovim našim lokalnim nabavkama, naše lokalne firme veoma često izbegavaju da se jave. Oni bi to voljeli posao da sklope i odma pare, odma ugovor ali javna nabavka ide drugačije, mnoge firme nemaju kvalifikovane ljude da mogu da se bave ovom tenderskom dokumentacijom. U tom slučaju bilo je potrebno hitno nabaviti meso za Gerontološki centar gdje boravi 76 stalno smještenih lica, naravno javila se jedina „Ademović company“, oni su konurisali i sve su imali ispravno, možda je tu propust što oni nisu imali validan HACCP sertifikat u tom momentu, ovi nisu ni znali da je njima prije mjesec dana istekao, oni su nakon završetka tendera, kada je potpisan ugovor poslije mjesec dana kada su dobili tu proceduru, obnovili sertifikat i donijeli su ga, znači nije da ga nisu imali nego im je u tom momentu bio istekao.“

Centar za socijalni rad ima zakonski rok od 90 dana da da primjedbe ili prigovor na taj izvještaj te da dopuni ukoliko fali nešto od dokumentacije.

SANA – Adaleta Sejdović – Hamzić / FOTO – SANA