Home Vijesti Dr. Pramenković: Rodno odgovornim budžetiranjem osnažiti položaj žena

Dr. Pramenković: Rodno odgovornim budžetiranjem osnažiti položaj žena

113
0

Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja dr. Misala Pramenković u Skupštini Srbije govorila o budžetu za 2021. godinu. Istakla koje bi to infrastrukturne projekte trebalo realizvati u Sandžaku u narednom periodu. Govorila je na temu rodno-odgovornog budžetiranja.

– Što se tiče kraja iz kojeg ja dolazim, konkretno Sandžaka, nama je u toku izgradnja magistralnog puta Novi Pazar – Tutin, a očekuje se da se u ovoj godini ta izgradnja i završi, što je jako pozitivno. Ono što bi sljedeće trebalo uvrstiti u neki od narednih budžeta, obzirom da ovim nije predviđeno, jeste nekoliko magistralnih puteva koji su od izuzetnog značaja za sve građane koji tamo žive, a to je magistralni put Novi Pazar – Sjenica, magistralni put Novi Pazar – Ribariće, te rekonstrukcija puta Raška – Novi Pazar. Sa druge strane gasovod, autoput, željeznica, sve ono što je od suštinske važnosti za boravak i prosperitet jednog kraja, posebno opština koje su bile nizom godina i decenija devastirane, kazala je dr. Pramenković.

Upitala i ministra dokle se stalo sa principom rodno-odgovornog budžetiranja koji je uveden 2015. godine u okviru zakona o budžetskom sistemu. Godina 2020. naznačena je, ističe dr. Misala Pramenković, kao godina konkretizacije te alatke.

– Jako je važno spomenuti još jednu jako bitnu stavku, pa bih željela od ministra da dobijem odgovor na to pitanje, a to je pitanje rodno-odgovornog budžetiranja. Koliko se sjećam, 2015. godine je zakonom o budžetskom sistemu uveden princip rodno-odgovornog budžetiranja, a neki vremenski okvir je bio otprilike negdje 2020. godina da se zapravo to konkretizuje, odnosno implementira sa aspekta svih budžetskih obveznika. Zanima me da li je ova alatka kao jako važna implementirana u okviru samoga budžeta od strane svih budžetskih korisnika, jer zašto nam je ustvari potrebno rodno-odgovorno budžetiranje? Namjera ove alatke nije da dijeli budžet na muški i ženski budžet, već da prepozna potrebe određenih kategorija u samome društvu i da nađe najbolji način kako odgovoriti na same njihove potrebe. Ja ću kao primjer navesti, recimo, zdravstvena zaštita žena na selu ili čak u manjim gradovima nije jednaka zdravstvenoj zaštiti žena u većim gradovima. Nekada je na selu, recimo, ambulanta puno udaljena, sa druge strane možda i zatvorena, broj specijalističkih pregleda je vrlo mali i dolazimo do situacije da, recimo, zdravstvena zaštita jednu takvu ženu puno košta ili moguće da uopšte ni ne dođe do nje. Pa me zanima koliko rodno-odgovorno budžetiranje imamo u praksi i posebno prema lokalnim samoupravama, da li se u pravom smislu te riječi implementira, jer se kao alatka može jako dobro iskoristiti za razliku od rodno-neutralnog budžeta, istakla je dr. Misala Pramenković.