Home Vijesti Dr. Plojović: Kod onih koji se busaju u prsa da su muslimani...

Dr. Plojović: Kod onih koji se busaju u prsa da su muslimani ne bi smio da se nađe bilo kakav oblik nasilja nad ženama

146
0

 

Počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Završava se 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava. Nasilje nad ženama problem je cjelokupne civilizacije i prelazi granice religije, bogatstva, staleža, obrazovanosti.

Islam traži istrajnost u borbi za ono što je dobro a protiv onoga što je loše i negativno. Kada se govori o ženi u islamu vjera je ženi zagarantovala, odnosno od osnovnih prava i principa vjere, učinila da bude poštovana. Nasilje nad ženama problem je cjelokupne civilizacije i prelazi granice religije, bogatstva, staleža, obrazovanosti.

Imami i ulema Islamske zajednice imaju veliku ulogu. Sam čin stupanja u  brak počinje ili se dešava pred imamom, uključujući I neke sporove koji se mogu desiti unutar bračnog života jer se I njihovo rješavanje dešava uz posredovanje imama ili uleme kako bi se riješili na najbolji način pa čak I razvod braka ddešava se pred imamom, naravno ako govorimo o pripadnicima islama. Kur’an spominje tu kategoriju da u slučaju razmirica, sporova između supružnika muška i ženska strana imaju zastupnike koji će iznijeti problem, a s druge strane postoji objektivan sud- ulema ili imami koji će predložiti korake u cilju rješavanja tog problema. Oni koji hoće da se ugledaju na Allahovog dž.š. Poslanika, a.s. iili koji tvrde da su na Njegovom putu, koji za sebe tvrde I busaju se u prsa da su pripadnici islama, obavljaju namaz, poste, daju zekjat, obavili Hadždž, ne bi smjelo da se u njihovom životu nađe bilo kakav oblik nasilja prema ženama, kaže dr. Rešad ef. Plojović rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Mešihata IZ u Srbiji