Home Vijesti Nuhović: Sud odlučio da odluke Kovačevića i Kamberovića od 07.10.2020. nisu pravno...

Nuhović: Sud odlučio da odluke Kovačevića i Kamberovića od 07.10.2020. nisu pravno valjane

937
0

Vršilac dužnosti načelnika opštinske uprave Sjenica Nusret Nuhović razjasnio je pravnu nedoumicu koja se odnosila na odluku Upravnog suda koji je odbacio žalbu kandidata za odbornika u SO Sjenica Andrije Milinkovića kojom je tražio poništaj odluke SO Sjenica o potvrđivanju odborničkog mandata Marka Pantovića.

“Iz sadržine ove sudske odluke jasno proizilazi da sve odluke koje su donjete na dan 07.10.2020.godine od strane ove odborničke grupe, nisu pravno valjane. Na osnovu njih Upravni sud ne može da postupa, da pruža zaštitu licima u ovom slučaju Andriji Milinkoviću, pa je iz tog razloga došlo do odbacivanje njegove žalbe jer je sud procjenio da pravno ne postoji odluka SO Sjenica po pitanju potvrđivanja mandata Pantović Marku, bez obzira što je takvu odluku Upravnom sudu dostavio Momir Kovačević, predstavljajući se kao predsjednik SO Sjenica”.

Nuhović kazao da se ovim dokazuje da se radi o pravno nepostojećoj odluci SO Sjenica o potvrđivanju odborniučkog mandata Pantrović, a time se također dokazuje da je Upravni sud prihvatio navode predsjednika SO Sjenica prof. dr. Rejhana Kurtovića.

“Iz sadržaja sudske odluke, jasno proizilazi da je sud prihvatio navode SO Sjenica koje je izneo u odgovor na žalbu predsjednik SO Sjenica gospodin Kurtović. U odgovoru je naveo da SO Sjenica nakon što je bila prekinuta 07.10.2020.godine u skladu sa poslovnikom o radu SO Sjenica, nastavila je svoj rad 14.10.2020.godine. Na tom nastavljenom zasjedanju donjela je odluku da se ne potvrdi mandat Pantović Marku iz razloga zato što nisu ispunjeni zakonski uslovi za to. Sa druge strane SO Sjenica je donjela odluku kojom se potvrđuje mandat za Odbornika Andriji Milinkoviću, pa je sada nastala jedna pravna situacija da je Andrija Milinković izgubio zakonski osnov za traženje sudske zaštite po pitanju svog odborničkog mandata obzirom da mu je 14.10.2020.godine SO Sjenica potvrdila da je on odbornik. Tako da nema više pravnog interesa i to su glavni razlozi za odbacivanje njegove žalbe kojom je tražio poništaj pravno nepostojeće odluke o potvrđivanju mandata Pantović Marku a tu odluku je donjela samozvana grupa odbornika SO Sjenica, koju je predvodio i regulisao Momir Kovačević prograšavajući sebe da je predsjednik SO Sjenica. To je suprotnost za zakonom kao i poslovnikom SO Sjenica. Samim tim, sud je dao pravnu ocjenu da sve odluke koje su donjete od strane ove odborničke grupe, ne proizvode pravno dejstvo i ne uživaju sudsku zaštitu i ne mogu biti predmetom zakonskog riješenja”.

Podsjećamo da je ranije informativna služba opštine Sjenica saopštila Nermin Kamberović svojim neistinitim, zlonamjernim i tendecioznim izjavama pokušava da obmane i uznemiri javnost Opštine Sjenica, Sandžaka i šire, sve zarad svojih ličnih pretenzija da postane predsjednik Opštine Sjenica. Ovakvim obmanama Nermin Kamberović nanosi štetu građanima i lokalnoj samoupravi Sjenice, saopšteno je medijima.